Ludzie dla Miasta – historia

Inicjatywa obywatelska – Ludzie dla Miasta

Pierwotne działania grupy mieszkańców związane były poprawą estetyki przestrzeni publicznej. Miała charakter nieformalny, oddolny, związane z adopcją skwerów miejskich przez miłośników zieleni.

Języczkiem u wagi zawiązania się grupy inicjatywnej stała się sprawa przebudowy skweru ul. Marcinkowskiego, zwanego potocznie alejkami.

W lutym 2014 r. bez żadnych konsultacji dotychczasowa władza podjęła decyzję o przygotowaniu projektu przebudowy alejek, w wyniku którego powstał projekt zakładający wycięcie 27 szt. wieloletnich lip rosnących w obrębie skweru. Grzegorz Witkowski przygotował petycję, pod którą zebrano w ciągu 2 tygodni ok. 2,3 tys. podpisów. Postanowiliśmy jako grupa oburzonych mieszkańców zorganizować prawdziwie obywatelskie konsultacje społeczne.

Prezydent wycofał się z decyzji o przebudowie, ale pomimo złożenia w petycji postulatu o przeprowadzenie konkursu z udziałem architektów, historyków i przedstawicieli społeczności miasta, władza zorganizowała badanie opinii publicznej, w której… przedstawiła kolejne trzy gotowe projekty przebudowy, przy czym projekty udostępnione zostały na stronie internetowej miasta oraz w jednej z siedzib UM, w dalszym ciągu ponownie mieszkańcy nie mieli wcześniej wypowiedzieć się o funkcjach, jakie chcieliby widzieć w tym miejscu. Przy opracowywaniu nowych projektów założono następujące warianty:

 • 1 obszar –   zachowanie ruchu pojazdów osobowych na przedmiotowym odcinku przy uwzględnieniu konieczności pozostawienia istniejącego drzewostanu;
 • 2 obszar  –  zamknięcie odcinka ul. Marcinkowskiego dla pojazdów osobowych wraz ze zmianą przeznaczenia terenu na tereny rekreacji (skwer);

Nonszalancja w zakresie braku uwzględnienia postulatu spowodowała że postanowiliśmy zaprezentować urzędnikom oraz mieszkańcom, jak mogą wyglądać konsultacje. W tym celu zorganizowaliśmy w miejscu spornym w dniu 23 sierpnia 2014 r. prezentację przygotowanych przez miasto projektów i zaprosiliśmy do udziału w nich mieszkańców. Informacja o akcji rozpowszechniona była w okolicy alejek oraz poprzez media społecznościowe. Informację również chętnie przekazywały lokalne media, co spowodowało że o pojawiło się ok. 400 osób chętnych do dialogu, zgłoszenia uwag i wyrażenia swoich opinii.

W trakcie konsultacji zapoznawaliśmy mieszkańców zarówno z projektami, jak i przedstawialiśmy nasze podejście – powinien być zorganizowany konkurs. Przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej Ludzie dla Miasta przywdziali białe kaski budowlane, które w zamierzeniu miały pomagać w orientacji osób przestawiających – fachowców, którzy mieli objaśniać tablice z projektami. Należy podkreślić również, że nikt z Urzędu Miasta nie pofatygował się, aby wesprzeć nas w prezentacji projektów. Kaski miały się okazać w nadchodzącej kampanii wyborczej naszym znakiem rozpoznawczym.

Wybory samorządowe 2014

Działania podejmowane przez Inicjatywę Obywatelską Ludzie dla Miasta spotkały się z poparciem mieszkańców, co utwierdziło nas w przekonaniu zarówno w tym, że nasze działania są potrzebne mieszkańcom, poprawiając zaangażowanie obywatelskie, jak również potrzebę oddziaływania w sposób bezpośredni na sposób sprawowania władzy w mieście. W związku z wyborami samorządowymi jakie miały się odbyć w listopadzie 2014. podjęliśmy decyzję o starcie w wyborach do Rady Miasta i zarejestrowaniu własnej listy wyborczej.

Decyzję ogłosiliśmy na konferencji prasowej, wyjaśniając jednocześnie motywy oraz przedstawiając mieszkańcom wyniki przeprowadzonej sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców.

Pierwsza część sondażu dotyczyła preferencji  wyborczych mieszkańców w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Co nas zaskoczyło, zaledwie 26% wskazało partie polityczne, pozostała (74%) wskazała na ruch społeczny!

Druga część sondażu dotyczyła kandydatów na urząd prezydenta miasta. Po zebraniu ok. 100 głosów okazało się, że mieszkańcy sami wskazują zadziwiająco często na nową osobę w gorzowskiej polityce – wójta sąsiadującego z Gorzowem Deszczna – Jacka Wójcickiego. Spowodowało to, że postanowiliśmy uwzględnić pojawiające się głosy i dalsze badania ankietowe rozszerzone zostały o dodatkową osobę.

Wyniki sondażu okazały się zaskoczeniem, gdyż dotychczasowy prezydent Tadeusz Jędrzejczak z ilością 20% zajął drugie miejsce, sporo za Jackiem Wójcickim na którego wskazało aż 32% mieszkańców. Pozostałych kandydatów w kolejności gorzowianie poparliby: Krystynę Sibińską 10 proc., Ireneusza Madeja i Elżbietę Rafalską 8 proc., Marka Surmacza 7 proc., Józefa Kruczkowskiego i Jana Kaczanowskiego (po 6 proc.), Jacka Bachalskiego 3-proc.

Uzyskane informacje spowodowały, że Komitet Wyborczy Wyborców Ludzie dla Miasta postanowił wystawić pełne listy we wszystkich pięciu okręgach. Program wyborczy pod hasłem “Pobudzić rozwój” został zbudowany na zgłaszane nam najczęściej postulatach mieszkańców:

W wyborach do Rady Miasta listę poparło 20,40% (7.780 głosy), co pozwoliło wprowadzić do Rady Miasta 7 radnych:

 1. Marta Bejnar-Bejnarowicz,
 2. Michał Szmytkowski,
 3. Grzegorz Musiałowicz,
 4. Ewa Hornik,
 5. Zbigniew Syska,
 6. Piotr Zwierzchlewski,
 7. Przemysław Granat,

Jednoznacznie osiągnięty został sukces, gdyż biorąc pod uwagę zarówno późne podjęcie decyzji o starcie, jak i w dużej mierze nieformalną inicjatywę która zawiązała się w tak krótkim czasie, uplasowanie się pomiędzy największymi partiami (PO: 8 radnych, 7.964 głosy, 20,88%; PiS: 5 radnych, 6 tys.940 głosów, 18,19 proc.) okazało się najlepszym wynikiem spośród wszystkich ruchów miejskich w Polsce!

Na urząd prezydenta wybrany został przez mieszkańców w pierwszej turze z wynikiem 60,59% (26 060 głosów) kandydat KWW Ludzie dla Miasta – Jacek Wójcicki. Kolejny Tadeusz Jędrzejczak uzyskał poparcie zaledwie 17,29% (7 437 głosów). 

W trakcie kadencji 2014-2018 Klub Radnych Ludzie dla Miasta opuścili:

 • Ewa Hornik (objęła stanowisko dyrektora Wydziału Kultury i Sportu),
 • Piotr Zwierzchlewski,
 • Przemysław Granat,
 • Michał Szmytkowski (z powodów zdrowotnych).

27 września 2017 r. w szeregi Rady Miasta wstąpił Marcin Kazimierczak, który w wyborach w 2014 r. zajął z rejonu Górczyn/Piaski kolejne miejsce z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Ludzie Dla Miasta.

Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta

Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta ukonstytuowało się w w czerwcu 2015 r., pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta został wybrany Mikołaj Zawadzki.

Członkowie Stowarzyszenia angażują się m.in. w działania mające na celu zwiększanie zaangażowania obywatelskiego, podejmowania i wspierania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, transparentności instytucji publicznych, poprawy jakości przestrzeni publicznej, rozwoju społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gorzowa Wlkp.

Więcej o działalności stowarzyszenia możesz przeczytaj tutaj.