Władze stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

  • Ewa Hornik, prezes
  • Marta Bejnar-Bejnarowicz, wiceprezes
  • Marcin Kazimierczak, skarbnik/sekretarz
  • Alina Czyżewska, członek zarządu
  • Agata Gołębiowska, członej zarządu

Komisja Rewizyjna

  • Dariusz Górny
  • Mateusz Perkowski
  • Beata Konieczna