Aktualności

24. Konferencja „Miasta w Internecie”

CYFROWA TRANSFORMACJA SAMORZĄDÓW – generator rozwoju, źródło oszczędności, technologiczne przesilenie czasów pandemii COVID-19, pod takim hasłem odbędzie się 24. Konferencja „Miasta w Internecie” – forum prezentacji i debaty na temat cyfrowego rozwoju Polski.

Konferencja jest adresowana głównie do przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych, reprezentantów administracji rządowej, sektora nauki, firm teleinformatycznych, organizacji pozarządowych oraz mediów. 

Jakie powinno być miejsce polskich samorządów w cyfrowej transformacji państwa, która przyspiesza i będzie przyspieszać w 3. dekadzie XXI wieku – epoce sztucznej inteligencji, big data, blockchain, wirtualnej rzeczywistości? Czy postawimy na kontynuację, czy zdobędziemy się na skokowe zmiany, adekwatne do technologicznej rewolucji i czasów pandemii COVID-19? To fundamentalne pytania, jakie postawi przed uczestnikami jej organizator: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI).

Uczestnicy konferencji będą mieli także okazję śledzić prezentacje i debaty związane m.in. problematyką:
• zmian w organizacji zarządzania rozwojem i finansowaniu cyfryzacji w Polsce wynikających z likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
• standaryzacji wdrażania cyfrowych usług publicznych świadczonych przez samorządy
• wpływu nowej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (obecnie w fazie konsultacji) na obowiązki samorządów w tym zakresie
• inwestycji w infrastrukturę 5G w miastach i gminach
• budowy zintegrowanej, cyfrowej infrastruktury dla szkół
• korzyści dla samorządów z wykorzystania rozwiązań chmury obliczeniowej
• koniecznych zmian w podejściu do inwestowania w cyfryzację w samorządach w perspektywie 2030 roku, wynikających z rozwoju technologii, a także z uwarunkowań finansowych samorządów oraz związane z koniecznością poprawy jakości usług dla mieszkańców.

Pełny program konferencji można znaleźć tutaj: https://24.kmwi.pl/program

Konferencja odbędzie się 19 listopada br. za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ClickMeeting.com. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłosić można się tutaj: https://24.kmwi.pl/rejestracja/uczestnik