Aktualności

Oświadczenie Gorzowskiego Klubu Dyskusyjnego

Oświadczenie Gorzowskiego Klubu Dyskusyjnego

Willa Pauckscha . Nie sprzedaje się rodowych sreber.

Na ostatniej sesji, 28.02.2018 r., Rada Miasta podjęła nieoczekiwaną decyzję o sprzedaży Willi Pauckscha z przeznaczeniem na hotel i biurowiec jednej z gorzowskich firm. Decyzja jest o tyle zaskakująca, że dotychczas nie było żadnych sygnałów o zamiarze sprzedaży tego obiektu, a jest to przecież jeden z najcenniejszych – jeśli nie najcenniejszy po Katedrze – zabytek Gorzowa.

Pałacyk został wybudowany w 1876 r., jako rezydencja rodzinna Hermanna Pauckscha. Po wojnie aż do 2014 r. służył różnym instytucjom. Ostatnio pełnił funkcję wojewódzkiego, a następnie grodzkiego domu kultury. Dzięki ciągłości użytkowania i dwóm dotychczasowym remontom obiekt utrzymał swój pierwotny charakter. W jego wnętrzach zachowało się wiele oryginalnych elementów, takich jak: stolarka, sztukaterie, malowane plafony czy przepiękne kominki. Miasto wyceniło obiekt na niecałe 5 mln zł, a radni zgodzili się wystawić go na sprzedaż za 20% wartości, czyli niecały milion złotych.

Przeznaczenie tego obiektu na biurowiec firmowy jest barbarzyństwem.

Nie mamy w Gorzowie zbyt wielu zabytków. Wojna i polityka powojennych władz pozbawiły miasto prawie wszystkiego, co było w nim cenne. Podejmowane po roku 1990 próby  ratowania co wartościowszych zabytkowych kamienic czy innych pozostałości, w większości nie były efektywne. Przykładem jest choćby kamienica przy ul. Łokietka lub Willa Herzoga, czyli charakterystyczny czerwony budynek na bulwarze, w którym kiedyś mieściła się Liga Obrony Kraju. Obecna propozycja Prezydenta dotycząca sprzedaży kolejnego zabytku wygląda na desperackie pozbycie się problemu.

Gorzowski Klub Dyskusyjny wzywa Radę Miasta do uchylenia własnej uchwały, zezwalającej na sprzedaż nieruchomości, a Prezydenta do powołania zespołu eksperckiego ds. opracowania rozwiązania sprawy, aby Willa Pauckscha znalazła swoje przeznaczenie, została wyremontowana, jednocześnie pozostała własnością miasta i była dostępna dla mieszkańców. My ze swojej strony deklarujemy społeczny udział w takim zespole.

W trakcie spotkania Gorzowskiego Klubu Dyskusyjnego padło kilka propozycji wykorzystania obiektu. Najlepszą wydaje się utworzenie tam sali ślubów, zamienianej na konferencyjną, restauracji, miejsc noclegowych oraz ekumenicznej kaplicy. Znalazłoby się tam również miejsce na multimedialne muzeum historii Gorzowa, a w ogrodzie – arboretum, w którym można zlokalizować estetyczną, sezonową altanę rekreacyjną.

Wspólnie można stworzyć tam prawdziwą perłę, do której z pewnością zapisy na śluby czy reprezentacyjne rauty byłyby przyjmowane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Odpowiedni marketing mógłby wytworzyć modę na zawieranie związków małżeńskich i kameralne przyjęcia w tym eklektycznym pałacu.

Idealnym rozwiązaniem pozwalającym na stworzenie takiego miejsca byłoby partnerstwo publiczno-prywatne, czyli forma, którą popiera obecny rząd. 26 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” i zapewniła, że wszystkie inicjatywy realizowane według tej formuły będą mocno wspierane merytorycznie i finansowo. Wśród rządowych priorytetów dla takiego partnerstwa w inwestycjach są budynki publiczne, np. obecnie realizowana budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Projekt zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, finansowania i zarządzania nową siedzibą Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Umowa została zawarta na 24 lata, z czego 4 lata to budowa, a kolejne 20 lat to okres zarządzania budynkiem przez partnera prywatnego. Na podobnych zasadach mógłby powstać pałac ślubów w Willi Pauckscha w Gorzowie. Miasto mogłoby zagwarantować zarządzanie  pałacem ślubów np. przez 20 lat, a inwestor w zamian za remont dostałby prawo do użytkowania części usługowej. Są też możliwe inne projekty hybrydowe, w których formuły partnerstwa publiczno-prywatnego realizuje się  z wykorzystaniem środków unijnych.

Szanowni Państwo Radni,

jeszcze nie czas na sprzedaż rodowych sreber. Istnieje kilka innych możliwości, które trzeba przeanalizować. Uchylcie tę nieszczęsną dla miasta uchwałę i wstrzymajcie natychmiast sprzedaż Willi Pauckscha.


Gorzowski Klub Dyskusyjny

 • dr Arnold Siwy
 • dr Piotr Klatta
 • dr Łukasz Grzesiak
 • Tomasz Sobierajczyk
 • Roman Kuźbiński
 • Hilary Błonka
 • Grażyna Nawrocka
 • Piotr Siuda
 • Dawid Gdula
 • Małgorzata Janicka
 • Jacek Bachalski
 • Alina Czyżewska
 • Magdalena Sobierajczyk
 • Hanna Kaup
 • arch. Roman Ropela

Download (PDF, 79KB)