Cele Klubu Radnych Ludzie dla Miasta

Działamy i popieramy działania mające na celu:

1. POWSTRZYMANIE DEGRADACJI MIASTA

REWITALIZACJA MIASTA

 • reanimacja serca Gorzowa
 • przywrócenie życia w Śródmieściu
 • uspokojenie nadmiernego ruchu w centrum
 • zmiana błędnej polityki lokalowej
 • niskie stawki najmu dla lokali o funkcji miastotwórczej
 • remonty zniszczonych kamienic
 • program rewitalizacji zdegradowanych obszarów
 • doświetlenie i monitorowanie miejsc niebezpiecznych
 • skuteczny monitoring miejski on-line

POPRAWA STANU DRÓG

 •  stworzenie dobrego programu budowy i naprawy dróg
 • usprawnienie komunikacji samochodowej w mieście
 • inteligentna sygnalizacja ruchu drogowego
 • ergonomiczne i równe chodniki
 • spójny system dróg rowerowych
 • ekologiczne i tanie oświetlenie ulic

NOWOCZESNA KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA I AUTOBUSOWA

 • dostosowanie tras i rozkładu do potrzeb mieszkańców
 • wprowadzenie biletów czasowych
 • czytelny system informacji o komunikacji miejskiej
 • ciche torowiska
 • wygodne przystanki
 • nowoczesne autobusy i tramwaje
 • przyjazna siatka połączeń dla uczniów i studentów

ZADBANA ZIELEŃ MIEJSKA

 • adopcja” lokalnych skwerów przez miłośników zieleni
 • miasto kwitnących parków, skwerów i podwórek
 • zielone bulwary na drugim brzegu Warty z plażą miejską i rekreacją
 • kwiatowe łąki w pasach międzyjezdniowych

EFEKTYWNA POLITYKA SPOŁECZNA

 • coaching rodzinny
 • rodzinne żłobki i punkty przedszkolne
 • osiedlowe kluby aktywności seniorów
 • miasto przyjazne niepełnosprawnym

2. POBUDZIĆ ROZWÓJ

GORZÓW – OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI TECHNICZNEJ

 • utworzenie placówek nauki zawodu i umiejętności technicznych
 • ogólnopolska promocja kształcenia zawodowego w Gorzowie
 • budowa nowoczesnych warsztatów, laboratoriów, internatów

LOBBING GOSPODARCZY NA RZECZ GORZOWA

 • lobbysta inwestycyjny
 • koordynator MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw
 • preferencyjne warunki dla nowych przedsiębiorców i stowarzyszeń

NOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA MIASTEM

 • Dzielnice i Rady Dzielnic: mieszkańcy decydują o rozwoju swoich osiedli
 • budżet partycypacyjny dla każdej dzielnicy
 • utworzenie Centrów Aktywizacji Lokalnych “CAL”
 • Karta Gorzowiaka
 • społeczeństwo obywatelskie – konsultacje społeczne
 • interaktywna platforma komunikacji mieszkańców z Prezydentem

EDUKACJA I KULTURA

 • menedżerski system zarządzania oświatą
 • współpraca i wsparcie dla szkolnictwa wyższego
 • koordynacja kierunków nauczania z oczekiwaniami pracodawców
 • decentralizacja ośrodków kultury
 • powrót do realizacji strategii “marki miasta”
 • wsparcie lokalnych i małych ośrodków i animatorów kultury

SPORT I REKREACJA

 • multidyscyplinarna hala sportowo – widowiskowa
 • otwarcie dla mieszkańców szkolnych obiektów sportowych
 • spójny system dróg rowerowych w mieście
 • przystosowanie miejskich terenów zielonych do sportu i rekreacji
 • równe traktowanie wszystkich dyscyplin sportu

FINANSOWANIE

 • racjonalne wydatkowanie środków publicznych
 • pozyskiwanie środków unijnych
 • partnerstwo publiczno – prywatne
 • obligacje miejskie
 • leasing zwrotny

3. GORZÓW DUMĄ MIESZKAŃCÓW