Klub Radnych Ludzie dla Miasta

Marta Bejnar-Bejnarowicz

(okręg Piaski/Górczyn)

marta_bejnar_poziom

Przewodnicząca Klubu Radnych, prezes Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta, gorzowianka, architekt, społeczniczka

Ukończyła Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Po studiach kwalifikacje podnosiła w Studium Zarządzania Działem Handlowym i Negocjacji Handlowych Agencji Rozwoju Gospodarczego. Nie obyło się bez przygód, bo papiery zaginęły, a ARG już nie istnieje. To nie był jednak koniec świata, bo w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym zdobyła jeszcze jeden rodzaj uprawnień zawodowych podczas kursu pedagogicznego nauczania przedmiotów zawodowych. Oprócz tego ukończyła wiele szkoleń z zakresu technologii budowlanych, projektowania, itp.

Pracę zawodową zaczynała jako plastyk i grafik w Towarzystwie Kultury Teatralnej w Warszawie, równocześnie pracowała jako asystent projektanta w biurach architektonicznych w Szczecinie i Gorzowie. Ma za sobą także epizod pracy pedagogicznej, jako wykładowca przedmiotu podstawy projektowania w Centrum Nauki i Biznesu Żak” w Gorzowie. W 2007 roku pracowała jako referent w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Gorzowa. W kolejnym roku znalazła miejsce jako asystent projektanta w Autorskim Atelier Mgr. Inż. Architekta Leszka Horodyskiego. Niemal równolegle pracowała jako specjalista ds. zamówień publicznych w Zakładzie Usług Gospodarczych. Od 2013 prowadzi własne, autorskie biuro projektowe.

Na niwie zawodowej realizuje się również jako wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Gorzów Wielkopolski oraz jako członek zarządu Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów. Od 2009 roku walczy o wdrożenie rezultatów międzynarodowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, dotyczącego zagospodarowania i zabudowy centrum Gorzowa.

W 2014 roku zaprezentowała wyniki konkursu oraz wykład na temat metod aktywizacji społeczeństwa w przestrzeni publicznej na sesji Rady Miasta Gorzowa.

Ci, którzy znają jej aktywność i skuteczność, wierzą, że osiągnie cel, o jaki walczy. Marta potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Jest przedsiębiorcza, praktyczna, dociekliwa i pracowita. Zna się na zarządzaniu, ma otwarty umysł i wyobraźnię. Kreatywność i uczciwość to cechy, które piękną klamrą spinają cechy jej osobowości.

Prywatnie jest żoną oraz mamą Witolda i Olgierda. Z zawodowej pasji interesuje ją „tactical urbanism” i działalność społeczna, dla odprężenia scrabble i rower.

Zbigniew Syska 

(okręg Wieprzyce, os. Słoneczne, Staszica)

Wiceprzewodniczcy Rady Miasta

Jest absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim, od 2011 roku doktorem nauk humanistycznych PAN.

W latach 1982–1989 działał w opozycji antykomunistycznej w Lublinie. Uczestniczył w Ruchu Światło-Życie, kolportował pisma oraz książki wydawnictw podziemnych. Był współzałożycielem i działaczem Ruchu Młodzieży Niezależnej Świt w Lublinie, a także współzałożycielem, autorem, redaktor, wydawcą i drukarzem pism podziemnych. W 1987 współinicjował reaktywowanie NZS w Lublinie. Współorganizował akcje protestacyjne studentów KUL. Jego biogram zamieszcony został w “Encyklopeii Solidarności”.

Po skończeniu studiów rozpoczął pracę nauczycielską – najpierw w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie, a od 1993 w IV LO w Gorzowie. W latach 1994-2002 wykładał filozofię w gorzowskiej filii Papieskiego Fakultetu Teologicznego. Od 1997 roku jest doradcą metodycznym ds. edukacji obywatelskiej w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie. Jednocześnie działała w „Solidarności” – jako przewodniczący Komisji Zakładowej w IV LO, jako członek Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania „S” w Gorzowie Wielkopolskim.

Od 2004 roku należy do Klubu Inteligencji Katolickiej, od kilku lat pełni w nim funkcję wiceprezesa, jest współorganizatorem sztandarowej imprezy KIK w Gorzowie – Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu historii najnowszej. Osoby zainteresowane tą tematyką miały okazję wysłuchać wielu jego wykładów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta.

Był jednym z założycieli Zachodniego Ośrodka Polityki Regionalnej (ZOPR), w którego centrum zainteresowań był zrównoważony rozwój województwa lubuskiego a także rozwój Gorzowa. Opracowano m.in. projekt „Elektryfikacji linii kolejowej nr 203”; przygotowano listę kluczowych inwestycji dla miasta Gorzowa, dwie z nich: „Rozbudowa bazy sportowej w Gorzowie Wielkopolskim” oraz „Modernizacja gorzowskiej sieci tramwajowej” – zostały uwzględnione w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Marcin Kazimierczak

(okręg Piaski/Górczyn)

Skończył studia informatyczne na Politechnice Szczecińskiej. Wyjechał do Bydgoszczy, aby w Centrali Banku Pocztowego zdobywać doświadczenie, tam mieszkał i pracował przez 4 lata, po czym wrócił do Gorzowa. Przez 10 lat tworzył i utrzymywał systemy IT w energetyce, najpierw gorzowskiej Elektrociepłowni, a po jej przejęciu przez Grupę Kapitałową PGE – w spółce PGE Systemy S.A.

Od maja 2015 r. w Urzędzie Miasta pełnił funkcje dyrektora Wydziału Administracyjnego, a następnie Biura Zarządzania Systemami Informatycznymi. Od połowy 2016 r. pracował w Wydziale Geodezji i Katastru przy tworzeniu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych.

Zainicjował rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców w gorzowskim magistracie (więcej o projekcie e-usług).

Obszary jego zainteresowań to przestrzeń publiczna, gospodarka, inteligentne miasto (Smart City), Data Governance, Business Intelligence.

Jego hobby to bieganie. Maratończyk.

Miejsce w Radzie Miasta zajął po rezygnacji Michała Szmytkowskiego.

Grzegorz Musiałowicz

(okręg Zawarcie)

1-2-grzegorz-musialowicz

Gorzowianom znany jest ze swoich publikacji w lokalnych mediach oraz z tego, że jako pierwszy wraz z grupą podobnych mu zapaleńców upomniał się o Zawarcie, zakładając w 2005 roku Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zawarcia i publikując rozdawane nieodpłatnie widokówki, przedstawiające Zawarcie. Dzięki działaniom Stowarzyszenia udało się nie dopuścić do likwidacji Zespołu Szkół Ogrodniczych w Zieleńcu.

Jest absolwentem Liceum Ekonomicznego w Gorzowie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Nieustannie się rozwija i dokształca. Zdobył wiele certyfikatów, m.in. certyfikat „Pracownik w społeczeństwie informacyjnym”, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych „ECDL-Start”, „ECDL e-Obywatel”, „ECDL Web-starter”, „Konsultant obsługi projektów” i inne.

Odbył też liczne kursy, seminaria i szkolenia, m.in. „System Zarządzania Symfonia jako nowoczesne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem”, „Mobbing: zagrożenie współczesnego miejsca pracy”, „Zdrowe i przyjazne miejsce pracy”, „Finansowanie działalności innowacyjnej – jak skutecznie pozyskiwać środki na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych”, „Negocjacje handlowe w eksporcie”, „Wsparcie dla firm w działalności w Internecie”, „Ryzyko zawodowe związane z występowaniem czynników chemicznych i biologicznych w środowisku pracy”, „Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem”, „Prawo zamówień publicznych”, „Zasady udzielania pomocy publicznej” i wiele innych.

Ma bogate doświadczenie zawodowe. Pracował jako handlowiec, jako przedstawiciel OFE oraz przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego, próbował również działalności gospodarczej na własny rachunek. Obecnie pracuje w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Godzi tę pracę z funkcją dyrektora Ośrodka Rejonowego Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Gorzowie.
Poza tymi doświadczeniami ciągle przewijała się w jego życiu aktywność dziennikarska. Współpracował z takimi pismami, jak: „Na przełaj”, „Gorzowska Gazeta Nowa”, „Biznesmen Gorzowski”, „Teraz Gorzów”, „Gorzowiak”, „Gorzów In Touch”, „Gazeta Lubuska”.

Jest urodzonym społecznikiem. Poza tym, że założył i prezesuje Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Zawarcia, w latach 1999 – 2008 działał jako wiceprzewodniczący zarządu Gorzowskiego Stowarzyszenia na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (upominało się m. in. o remont przystanków i ich dostosowanie dla autobusów niskopodłogowych), od 2009 roku jest gorzowskim pełnomocnikiem Zachodniego Stowarzyszenia Muzyków i Producentów, a od 2008 nieprzerwanie do dziś ławnik Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Mieszka na Zawarciu. Jest żonaty, ma dwoje dzieci: Michał uczy się w Katolickim Gimnazjum św. Tomasza z Akwinu, a Joanna studiuje na gorzowskiej PWSZ. Jest bardzo rodzinny, bardzo odpowiedzialny, natomiast w wolnym czasie interesuje się psychologią, organizacjami pozarządowymi, historią Europy i Ameryki Północnej XIX i XX wieku, muzyką rockową, jazzem i innymi stylami w muzyce, lubi też polską literaturę drugiej połowy XX wieku.

Za najważniejsze do rozwiązania problemy w Gorzowie uważa:

– jak najszybsze rozpoczęcie rewitalizacji kamienic na Zawarciu,

– realizację projektu Zielonego Bulwaru” przy ul. Wał Okrężny i Fabrycznej,

– remont zatok przystankowych i dostosowanie komunikacji miejskiej do rzeczywistych potrzeb mieszkańców wraz ze zmianami w systemie taryfikacyjnym przejazdów,

– poprawę bezpieczeństwa ruchu w mieście oraz realizację monitoringu na Zawarciu.