Aktualności, Bez kategorii, Blog

Zgłaszanie zadań do Budżetu Miasta na 2018 r.

Dlaczego?

Drodzy Mieszkańcy,

Budżet Obywatelski jest tylko jedną z form udziału mieszkańców w procesie zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb.
Miasto realizuje zadania w zakresie zapewnienia zbiorowych potrzeb ludności, a najlepszą formą dowiedzenia się o tym jest złożenie swoich wniosków. Jasnym jest, że nie wszystkie potrzeby zostaną zrealizowane, ale z pewnością wiedza na temat zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb jest ważna przy zarządzaniu miastem.

Planowanie budżetu powinno być udziałem mieszkańców, dlatego też zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów podczas planowania przyszłorocznego budżetu. Zgłaszanie wniosków odbywa się na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, dlatego też udostępniamy wzór takiego wniosku.

Pod poniższym linkiem znajduje się przygotowany przez Miasto Poznań cennik w ramach budżetu obywatelskiego, określający szacunkowe koszty wytworzenia infrastruktury oraz jej utrzymania:
https://budzet.um.poznan.pl/pbo2018/przykladowe-koszty-w-projekcie/ (link)

Do pobrania:
Wzór wniosku do budżetu (format Word 21 kB)

Kiedy?

Nie ma ustalonego terminu, do którego można składać takie wnioski, ale warto wiedzieć, ze do 15 listopada 2017 projekt budżetu musi być gotowy, aby poddać go pod głosowanie rady Miasta – zatem im szybciej tym lepiej.

Gdzie?

Wniosek należy przekazać:

a) wydrukowany i podpisany złożyć w kancelarii w Urzędzie Miasta (ul. Sikorskiego 3-4 lub ul. Myśliborska 34),

lub

b) wydrukowany i podpisany wysłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

lub

c) wysłać przez platformę ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu (link)
(wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany)